Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Преглед на степените на 10

Преговори степените на 10 и опитай с няколко задачи за упражнение.

Обобщение на степените на 10

101=10=10
102=1010=100
103=101010=1000

Как изчисляваме степените на 10?

За да изчислим степените на 10, умножаваме основата (10) по нея самата толкова пъти, колкото е степенния показател.
Пример:
105 има степенен показател 5, така че умножаваме 10 по самото него 5 пъти:
105=1010101010=100000

Моделът

Броят на нулите в решението винаги съответства на степенния показател.
Пример:
103=101010=1000, което има 3 нули
Искаш ли да научиш повече за степените на десет? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Кое от следните е еквивалентно на 10000?
Избери един отговор:

Искаш ли да опиташ с още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.