If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Деление на десетична дроб на цяло число (пример)

.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Хайде да пресметнем колко е едно цяло и осемдесет и шест стотни, делено на две. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно. Ще ти дам една подсказка – виж дали можеш да си представиш 1,86 като някакъв брой стотни, а после да ги разделиш на две. Добре, сега да решим примера заедно. Както обещах, да видим дали можем да представим 1,86 като определен брой стотни. Ако отидем на мястото на стотните, там имаме само шест стотни, но можем да разглеждаме осем десети като 80 стотни. Значи можем да представим 0,86 като 86 стотни, а всяка единица е равна на 100 стотни, така че тук всъщност имаме 186 стотни. Това число ето тук ще го представим като 186 стотни. Искаме да го разделим на две. Когато делим 186 от нещо на две, това е просто 186 делено на 2 от същото нещо. Значи можем да напишем просто 186 на 2, като това е броят на стотните, така че тук ще сложа скоби. Това е броят на стотните. Добре, колко е 186 делено на 2? Може би можеш да го сметнеш наум, може да използваш и лист хартия. Начинът, по който аз предпочитам да го разглеждам, е, че ако взема шест единици и ги разделя на две, ще получа три единици. После, ако взема 18 десети и ги разделя на две, получаваме девет десети, така че получавам 93. Можеш да използваш и следния начин – можеш да попиташ колко пъти две се съдържа в 186. Да видим – съдържа се веднъж... колко пъти се съдържа в 18? Съдържа се девет пъти, девет по две е 18. Можем да извадим, после имаме нула, пренасяме долу тази шестица. Две се съдържа в шест три пъти, три по две е шест. Изваждаме и тук няма остатък. И по двата начина получихме 93. Но какво представлява това 93? Това са 93 стотни, това разглеждаме тук. 93 стотни. Сега да изразим 93 стотни като десетична дроб. Как да го направим? Ще имаме нула цяло, запетая. 90 стотни са равни на 9 десети, а три стотни са си три стотни. Имаме 3 на мястото за стотните. Значи това е 0,93 и можем да го запишем горе. Това ще е равно на нула цяло и деветдесет и три стотни. Решихме задачата!