If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Деление на десетична дроб на цяло число с помощта на числова ос

.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще опитаме да пресметнем колко е 0,6 или нула цяло и шест десети, делено на две. Ще ти дам малка подсказка. Върху числовата ос е нанесено числото нула цяло и шест десети. Един начин да разглеждаме това е, че когато искаме да отидем от нула до шест десети с две стъпки – колко голяма ще е всяка от тези стъпки? Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно, след което ще го решим заедно. Както вече казах, един начин да разсъждаваме е да се запитаме как можем да отидем с две стъпки от нула до нула цяло и шест десети? Би трябвало да кажа с две равни стъпки. Ако преценим на око, можем да направим една стъпка ето така, а после още една стъпка ето така. Направих една стъпка и после станаха две стъпки. Един начин да разсъждаваме е, че разделихме нула цяло и шест десети на две равни части, и на колко е равна всяка от тези части? Всяка от тези части е една, две, три десети. Значи това са три десети, които можем да запишем като 0,3. После имаме още една, две, три десети. Значи тази стъпка е равна на нула цяло и три десети (0,3). Можем да го разгледаме и по друг начин. Ако имаме шест от нещо, и ако ги разделим на две части, тогава ще имаме две групи с по три от това нещо. Ако имаме шест десети и ако искаме да ги разделим на две равни групи, във всяка група ще има по три десети.