If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Деление на десетична дроб на цяло число с модели на дроби

.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще пресметнем колко е 0,4 делено на пет. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно, след което ще го пресметнем заедно. Би било хубаво да представим това визуално. Сега да пресметнем това заедно. Да си представим първо как изглеждат четири десети. Ако разглеждаме този правоъгълник като едно цяло, виждаме, че той е разделен на десет равни стълба или на десет равни части, като четири от тези десетини са оцветени, така че в синьо имаме 4/10. Но как можем да разделим това на пет? Един начин да разглеждаме това е да си представим, че четири десети (0,4) не са 0,4, а да си ги представим като четиридесет стотни (0,40). Значи това тук си представяме, че са четиридесет стотни. Можем да представим 0,4 (четири десети) делено на 5 като четиридесет стотни (0,40) делено на 5. Сега можем да разглеждаме тези 40 стотни – всяко от тези малки квадратчета е една стотна – можем да разделим 0,40 на пет равни части, а после можем да видим колко стотни има във всяка от тези пет части. Да го направим. Да видим, това е една част, две части, три части, четири части и накрая пет равни части. Колко стотни има във всяка от тези равни части? Виждаме, че всяка от тези пет равни части съдържа едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем квадратчета. Значи четиридесет стотни (0,40), делено на 5 е равно на осем стотни, защото имаме по осем малки квадратчета във всяка от тези пет равни части. Значи имаме осем стотни – 0,08, записваме го ето така. Тъй като четиридесет стотни, делено на 5 е равно на осем стотни, тогава четири десети (0,4), делено на 5 също е равно на осем стотни (0,08).