If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Деление на цяло число на десетична дроб с помощта на числова ос

.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео искам да пресметнем две делено на нула цяло и четири десети, или 2 делено на 0,4. Постави видеото на пауза и опитай да го пресметнеш. Една малко подсказка – помисли къде се намира две на числовата ос, и помисли колко стъпки от 4 десети са нужни, за да стигнеш от нула до две, за да разбереш колко е две делено на 0,4. Сега да го пресметнем заедно. Както споменах в подсказката, първо да видим колко стъпки от 4 десети са нужни, за да стигнем от нула до две. На тази числова ос всяко деление показва една десета, така че можем да видим колко десети има между нула и едно. Да направим няколко подскока от четири десети. Ако започнем от нула, можем да отидем... да видим, една десета, две десети, три десети, четири десети. Това е един скок. Ще го номерирам. После ще направим още един скок – една, две, три, четири десети. Това е ето тук. Това са два скока. Следващият ни скок ще ни доведе ето тук. Отново, всички скокове са равни на четири десети. Следващият ни скок ще ни отведе с една, две, три, четири десети по-нататък. Това ни довежда ето тук. Направихме четири скока. Петият скок изглежда, че ни довежда до ето тук. Една, две, три, четири десети. Да. Петият ни скок ни доведе точно до две. Направихме пет скока по четири десети от нула до две. Друг начин да си представим това е, че ако разделим две на равни стъпки по четири десети, можем да разделим две на пет равни части по четири десети. Или можем да направим пет равни стъпки от четири десети всяка, за да отидем от нула до две.