If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Деление на цели числа на десетични дроби (примери)

.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да пресметнем колко е осем делено на нула цяло и четири десети. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно, преди да го пресметнем заедно. Добре. Един начин да подходим към задачата е да разгледаме всички числа, изразени като десети. Може да попиташ: "Защо като десети?" Току-що описах делителя като четири десети. А колко ще е осем, представено като десети? Знаем, че едно цяло е равно на десет десети. Значи осем цели са равни на 80 десети. Ще запиша това ето тук. Вместо осем можем да запишем 80 десети. Осемдесет десети ще разделим на това – на четири десети. Просто записвам тук четири десети. Ако имаме 80 от нещо, и ако го разделим на групи от по четири от това нещо, колко равни групи ще получим? 80 делено на групи от по четири, или 80 делено на 4 – осем делено на четири... Всъщност ще го запиша. Това е равно на 80 върху 4, или на 80 делено на 4. Осем делено на четири е равно на две, значи 80 делено на 4 е равно на 20. Значи 8 делено на нула цяло и четири десети е равно на 20. Друг начин, по който можем да разглеждаме това, е да представим осем делено на 0,4 като осем върху 0,4, върху нула цяло и четири десети. Ако искаш да преработим това, можеш да кажеш: "Можем ли да умножим числителя и знаменателя по някаква стойност, за да се отървем от десетичната дроб в знаменателя." Да, можем да умножим знаменателя по 10. Ако не искаме да променим стойността на първоначалната дроб, трябва да умножим и числителя по същата стойност. Какво получаваме? Това ще бъде равно на – тук в знаменателя получаваме четири. Така се отървахме от десетичната дроб. В числителя получаваме 80. Отново, имаме 80 върху 4, което е равно на 20. Да решим още един пример, но в този случай ще работим със стотни. Да кажем, че искаме да пресметнем колко е 48 делено на 0 цяло и 24 стотни или делено на 24/100? Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно. Тук ще направим нещо много подобно. Сега работим със стотни, така че можем да опитаме да изразим всичко като стотни. 48 на колко стотни е равно? Знаем, че едно е равно на сто стотни. Тогава 48 е равно на 48 по сто стотни. Мога да го запиша по този начин. Тогава ще кажеш: "Това са 48 по сто стотни или 4800 стотни." Ще го запиша по следния начин. Това е равно на 4800 стотни, делено на 24 стотни. На колко е равно това? Ще използваме същата логика, която използвахме по-горе. Ако имаме 4 хиляди и осемстотин от нещо и ако го разделим на равни групи по 24 от същото нещо, тогава имаме 4800, разделено на 24 равни групи. Значи това е равно на 4800 върху 24. Можем да изразим 4800 като 48 по сто. Значи това е равно на 48 по (100 върху 24). Разбира се, можем да разглеждаме това като равно на 48 върху 24, и може би вече пресметна това наум, по 100. Колко е 48 делено на 24? Това е равно на 2. Две по сто е равно на двеста. Това ето тук е равно на 200. Можеш да го направиш и по този начин, или подобно на начина, по който го направихме преди, където вместо да го изразим с думи, ние го изразихме като 48 върху 24 стотни. Вместо да умножаваме числителя и знаменателя по 10, можем да искаме да умножим по нещо друго, за да получим цели числа и в числителя, и в знаменателя. Помисли за това след края на урока и опитай да го направиш самостоятелно.