If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разработване на стратегии за умножение на десетични дроби

Това видео е посветено на умножението на десетични дроби, по-точно на начина за умножение чрез превръщането им в обикновени дроби с цел улесняване на пресмятанията. Умножението на десетични дроби може да се улесни, ако ги разглеждаме като обикновени дроби. Това ни помага да осмислим какво точно умножаваме, както и полага основа за стандратния метод за умножение на десетични дроби.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция