Основно съдържание

Преглед на основните понятия за ъглите

Какво е ъгъл и как се измерва? Преговор.
Тагове