If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за ъгли в окръжност

Упражнявай се върху задачи, в които следва ъглите да се разглеждат като част от кръг.

Задача 1: Гъсеница

Гъсеница стои с главата надолу.
На колко градуса трябва да се завърти гъсеницата, за да се изправи?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
degrees

Задача 2: Фурна

Ако Ариана завърти ключа на печката на 135, degrees надясно, коя настройка ще се активира?
Избери един отговор:

Задача 3: Посоки

Мелиса се придвижва 3 сектора на юг. След това се завърта 45, degrees надясно (по часовниковата стрелка) и се придвижва 1 сектор.
В каква посока гледа Мелиса накрая?
Избери един отговор:

Задача 4: Пица

Една пица е разрязана на 6 равни парчета.
Колко завъртания по 1, degrees трябва да направим, за да отрежем 1 парче пица?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
завъртания

Задача с повишена трудност: Часовник

На колко градуса се завърта часовата стрелка от 7, colon, 00 часа сутринта до 10, colon, 00 часа сутринта?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
degrees

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.