Лице и обиколка

Упражнения

Радиус и диаметърОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Обиколка на окръжностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Лице на кръгОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Лице на части от окръжностиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Лицето (площта) и обиколката (периметърът) ни помагат да измерваме големината на двуизмерни фигури. Ще започнем с лице и обиколка на четириъгълник. След това ще се заемем с по-сложни фигури като триъгълници и кръгове.