Основно съдържание
Научи зависимостта между радиуса, диаметъра и дължината на дадена окръжност.