Преговори основното за лице на правоъгълник и направи няколко задачи за упражнение.

Какво е лице (площ)?

Лицето показва колко място заема вътрешността на една равнинна фигура. Можем също да си представим, че лицето показва колко място е покрито от фигурата.
Например правоъгълникът по-долу има лице 1212 квадратни единици, защото той покрива 1212 квадратни единици.
Искаш ли да научиш повече за понятието лице? Виж това видео.

Формула за лице на правоъгълник

За да намерим лицето на правоъгълник, умножаваме дължината на правоъгълника по ширината му.
Лицето на правоъгълник=дължинаташирината\text{Лицето на правоъгълник}=\text{дължината}\cdot\text{ширината}
Искаш ли да разбереш защо тази формула е резултатна? Виж това видео.

Пример 1:

Лицето=дължинаташирината\text{Лицето}=\text{дължината}\cdot\text{ширината}
Лицето=62\phantom{\text{Лицето}}=6\cdot2
Лицето=12 квадратни единици\phantom{\text{Лицето}}=12\text{ квадратни единици}

Пример 2:

Лицето=дължинаташирината\text{Лицето}=\text{дължината}\cdot\text{ширината}
Лицето=74\phantom{\text{Лицето}}=7\cdot4
Лицето=28 квадратни единици\phantom{\text{Лицето}}=28\text{ квадратни единици}

Упражнение 1: Намери лицето чрез умножение

Искаш ли да решиш още няколко задачи за лице на правоъгълник? Виж това упражнение:
Лица на правоъгълници

Упражнение 2: Намери лицето, като преброиш квадратните единици

Упражнение 3: Задачи с повишена трудност