Основно съдържание
Разяснение на това защо лицето на даден триъгълник е половината от основата по височината.