Текущ час:0:00Обща продължителност:2:03
Тагове

Видео транскрипция

Каква е обиколката на тази фигура? Всяко квадратче в мрежата има страна 1 сантиметър. От нас се иска единствено да съберем дължините на сините участъци ето тук. Работим с хубава квадратна мрежа, всяко квадратче в нея е с размери 1х1 см. Така че можем да започнем ето от тук. Трябва да сме сигурни, че ще се върнем в началото, за да не броим два пъти нещо. И така, обиколката е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 сантиметра. Тоест общо 24 сантиметра. Другият начин, по който можем да подходим, e да сметнем дължините на големите страни. Това е 1 плюс 2 плюс 3 плюс 3 плюс 1, плюс, това е 5, плюс 2, плюс 4, плюс 2. Така пак ще получим 24 сантиметра. Да направим още няколко такива задачи. Каква е обиколката на този квадрат? Това е дължината на всички участъци, които образуват външната граница на квадрата. Знаем, че всички страни на квадрата са равни, затова имаме четири страни, които са седем метра всяка. Може да кажем, че обиколката е 7 метра + 7 метра + 7 метра + 7 метра. Или това е 4 пъти по 7 метра, т.е. 28 метра. 28 метра. Да решим още една задача. Каква е обиколката на правилния петоъгълник? Това е правилен петоъгълник, което значи, че всичките му страни имат еднаква дължина. Дължината на една от страните е две, така че всички страни имат дължина две. Обиколката ще бъде 2 + 2 + 2 + 2 + 2, или пет пъти по две. Иначе казано, това е пет пъти по две, което е 10. Имаме 5 страни на този петоъгълник, като всяка страна е дълга две единици, така че 2 единици умножено по 5 е равно на 10 единици.