Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Обиколка. Преговор.

Преговори основните понятия за обиколка и се опитай да решиш няколко задачи за упражнение.

Какво е обиколка?

Обиколка на фигура е сборът от дължините на всичките ѝ страни.
Обиколката на фигурите по-долу е дължината на линията, показана със синьо.
Искаш ли да научиш повече за понятието обиколка? Виж това видео.

Как намираме обиколката на една фигура?

За да намерим обиколката на една фигура, събираме дължините на всичките й страни.

Пример 1:

Намери обиколката на трапеца.
Можем да намерим обиколката, като съберем дължините на всичките страни.
Обиколката P=18+8+10+10
Обиколката P=46 м

Пример 2:

Намери колко е обиколката на правилния петоъгълник.
Можем да намерим обиколката, като съберем дължините на всичките страни.
Всички страни на правилен петоъгълник имат една и съща дължина.
Обиколката P=9+9+9+9+9
Обиколката P=45 см
Искаш ли да научиш и други начини за намиране на обиколка? Виж това видео.

Упражнения 1: Намиране на обиколка

Задача 1A
Намери колко е обиколката на триъгълника.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
сантиметра

Упражнения 2: Задачи с повишена трудност

Задача 2A
Обиколката на фигурата е 50 см.
Колко е дълга неизвестната страна?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0.75
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
см

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.