If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Обиколка. Преговор.

Преговори основните понятия за обиколка и се опитай да решиш няколко задачи за упражнение.

Какво е обиколка?

Обиколка на фигура е сборът от дължините на всичките ѝ страни.
Обиколката на фигурите по-долу е дължината на линията, показана със start color #11accd, start text, с, и, н, ь, о, end text, end color #11accd.
Искаш ли да научиш повече за понятието обиколка? Виж това видео.

Как намираме обиколката на една фигура?

За да намерим обиколката на една фигура, събираме дължините на всичките й страни.

Пример 1:

Намери обиколката на трапеца.
Можем да намерим обиколката, като съберем дължините на всичките страни.
start text, О, б, и, к, о, л, к, а, т, а, space, P, end text, equals, start color #11accd, 18, end color #11accd, plus, start color #1fab54, 8, end color #1fab54, plus, start color #7854ab, 10, end color #7854ab, plus, start color #ca337c, 10, end color #ca337c
start text, О, б, и, к, о, л, к, а, т, а, space, P, end text, equals, 46, start text, space, м, end text

Пример 2:

Намери колко е обиколката на правилния петоъгълник.
Можем да намерим обиколката, като съберем дължините на всичките страни.
Всички страни на правилен петоъгълник имат една и съща дължина.
start text, О, б, и, к, о, л, к, а, т, а, space, P, end text, equals, start color #1fab54, 9, end color #1fab54, plus, start color #1fab54, 9, end color #1fab54, plus, start color #1fab54, 9, end color #1fab54, plus, start color #1fab54, 9, end color #1fab54, plus, start color #1fab54, 9, end color #1fab54
start text, О, б, и, к, о, л, к, а, т, а, space, P, end text, equals, 45, start text, space, с, м, end text
Искаш ли да научиш и други начини за намиране на обиколка? Виж това видео.

Упражнения 1: Намиране на обиколка

Задача 1A
 • Електричен ток
Намери колко е обиколката на триъгълника.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
сантиметра

Упражнения 2: Задачи с повишена трудност

Задача 2A
 • Електричен ток
Обиколката на фигурата е 50, start text, space, с, м, end text.
Колко е дълга неизвестната страна?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
start text, с, м, end text

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.