Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:22

Видео транскрипция

- [Инструктор] Дадено ни е, че четирите ъгъла на един правоъгълник са в точките (1;1), (1;6) (9;6) и (9;1). Начертай четирите ъгъла на правоъгълника в координатна система по-долу. Дадени са ни тези четири точки и можем да ги движим насам-натам с мишката или с пръст, според компютъра, който използваме. Нека ги преместим точка по точка и да използваме зелените точки за обозначаване. Първата е (1;1). Да не забравяме, че първата координата е координатата х, а втората координата е координатата y. Първата координата ни казва колко далеч да отидем надясно от началото. Това е едно, после идва втората координата, координатата у, тя ни казва колко да се придвижим нагоре от началото - и това е едно. Значи (1;1). Следващата точка е (1;6). Координатата х е едно. Значи една единица надясно от началото. А координатата у е шест. Отиваме шест нагоре и виждаме, че това се пада там, където се пресичат... Там, където у е равно на шест, а х е равно на едно. Това е (1;6). Сега да видим (9;6). Какво ще стане, ако... Ако х е равно на 9, а у е равно на шест. Значи у сега е равно на шест. И последната точка (9;1). Когато х е девет, у е едно. Отиваме девет надясно, или сме точно над х равно на девет. И тогава се качваме едно нагоре. Това е (9;1) и сме готови. Имаме четирите ъгъла на нашия правоъгълник. Още се търси колко е височината на правоъгълника. Ако си представиш един правоъгълник ето тук, височината ще е разстоянието между тази точка и тази точка, или разстоянието между тази точка и тази точка. Тогава колко е разстоянието между тези точки? Да видим. Те имат една и съща координата х. А тази е в у равно на шест. Тази е в у равно на едно. Значи с пет единици по-нагоре. Височината е пет. Можем и да преброим. Едно, две , три, четири, пет.