Основно съдържание

Успоредни и перпендикулярни прави. Преговор.

Преговори основните знания за успоредните и перпендикулярните прави.  Реши няколко задачи за разпознаване и чертане на успоредни и перпендикулярни прави.  
Сортирай по: