If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Построяване на образи на фигури при осева симетрия

Как да построиш изображение при осева симетрия.
В тази статия ще намерим образи на различни фигури при различни симетрии.

Ос на симетрия

Осевата симетрия е трансформация, която действа като огледало: Тя отразява всички двойки точки точно на същите места от другата страна на оста на симетрия.
Оста на симетрия може да бъде определена от уравнение или от две точки, през които тя минава.

Част 1: Изобразяване на точки при осева симетрия

Нека проучим един пример на симетрия спрямо хоризонтална права

Иска се да намерим образа A на A(6;7) при осева симетрия при y=4.

Решение

Стъпка 1: Построй перпендикулярна отсечка от A до оста на симетрия и я измери.
Тъй като оста на симетрия е идеално хоризонтална, то права, която е перпендикулярна на нея, ще бъде идеално вертикална.
Стъпка 2: Продължи отсечката в същата посока и със същия размер.
Отговор: A е при (6;1).

Твой ред е!

Задача за упражнение

Начертай образа на точка B(7;4) при симетрия спрямо правата x=2.

Задача с повишена трудност

Какъв е образът на (25;33) при осева симетрия с ос правата y=0?
(
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
)

Нека проучим един пример на осева симетрия спрямо диагонална права

Иска се да намерим образа C на C(2;9) при осева симетрия спрямо y=1x.

Решение

Стъпка 1: Продължи перпендикулярната отсечка от C до оста на симетрия и я измери.
Тъй като оста на симетрия минава точно през диагоналите на квадратчетата от мрежата, то права, която е перпендикулярна на нея, трябва да минава през другия диагонал на квадратчетата. С други думи прави с наклони 1 и -1 са винаги перпендикулярни.
За удобство нека измерим разстоянието в "диагонали":
Стъпка 2: Продължи отсечката в същата посока и със същия размер.
Отговор: C е при (8;3).

Твой ред е!

Задача за упражнение

Начертай образа на D(3;5) при осева симетрия спрямо оста y=x+2.

Задача с повишена трудност

Какъв е образът на (12;12)при осева симетрия спрямо оста y=x?
(
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
;
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
)

Част 2: Изобразяване на многоъгълници при осева симетрия

Нека разгледаме една примерна задача

Разгледай правоъгълника EFGH, начертан по-долу. Нека начертаем неговия образ EFGH при осева симетрия с ос правата y=x5.

Решение

При построяване на образа на даден многоъгълник при осева симетрия просто трябва да построим образите на всички върхове (подобно на начина, по който транслираме или завъртаме многоъгълници).
Ето първоначалните върхове и техните образи. Обърни внимание, че E, F и H бяха от другата страна на оста на симетрия като G. Същото важи и за техните образи, но сега са на противоположната страна!
Сега просто свързваме върховете.

Твой ред е!

Задача 1

Начертай образите на отсечките IJ и KL при осева симетрия с ос правата y=3.

Задача 2

Начертай образа на MNO при осева симетрия спрямо ос правата y=1x.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.