Основно съдържание

Построяване на образи на фигури при осева симетрия

Как да построиш изображение при осева симетрия.