Основно съдържание
Преговори основното за осевата симетрия и след това построй няколко образа.