Научи какво са транслациите и как да ги извършваш, използвайки нашата интерактивна приставка.
За да видиш какво е транслация, моля хвани точката и я премести наоколо.
Хубаво! Това беше транслация на точката. В геометрията една транслация премества нещо нагоре и надолу, или наляво и надясно.
Ето, опитай се да преместиш тази права:
Обърни внимание на това как размерите на правата остават едни и същи при преместването. Транслациите само местят нещата от едно място на друго; те не променят тяхната подредба или ориентация.
След като се запознахме с основите на транслациите, нека научим как да ги използваме върху координатната система.

Транслации върху координатната система

Координатите ни позволяват да бъдем много точни относно транслациите, които извършваме.
Без координатите може да кажем нещо като "Получаваме B\maroonD{B'}, като преместим B\blueD{B} надолу и надясно."
Но това не е много точно. Ако използваме координатна мрежа, можем да кажем нещо по-точно, например: "Получаваме B\maroonD{B'}, като преместим B\blueD{B} с 5 единици надясно и с 4 единици надолу."
Още по-стегнато можем да опишем това като транслация с 5;4\langle 5;-4 \rangle.
Отрицателният знак пред 4 ни показва, че вертикалното изместване е надолу, вместо нагоре. По подобен начин транслация наляво се отбелязва с отрицателна стойност.

Източници и образи

За всяка една трансформация имаме фигура източник, която е фигурата, върху която извършваме преобразуването и фигура образ, която е резултатът от трансформацията. Например в тази транслация точката източник беше B\blueD{B}, а точката образ беше B\maroonD{B'}.
Обърни внимание, че отбелязахме образа с B\maroonD{B'}, произнасяно Би едно. Общоприето е, когато работим с трансформации, да използваме една и съща буква за образа и за източника, и да прибавяме наставката "едно" към образа.

Нека опитаме да решим няколко задачи за упражнение

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача с повишена трудност - 1

Задача с повишена трудност - 2

Зареждане