Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:1:37

Видео транскрипция

Нека решим един пример с упражнение за извършване на транслации. Използвай инструмента за транслиране, за да намериш образа на триъгълник W I N при транслирането му с шест единици, шест положителни единици, в посоката Х и три отрицателни единици в посоката Y. Искаме да отидем с шест положителни единици в посоката Х и три отрицателни единици в посоката Y. Щраквам върху инструмента за транслиране. И искам да отида с шест положителни единици в посоката Х. Мога да избера която и да е точка и да отида с шест надясно, и всичко останало ще се премести с нея. И така едно, две, три, четири, пет, шест. Направих тази част, транслирах с шест положителни единици в посоката Х, а сега трябва и с три отрицателни единици в посоката Y, така че всичко трябва да отиде надолу с три. Едно, две, три и забележи, фокусирах се върху точка N и сега това е нейното изображение или образа на точка N, целият този триъгълник е образът на целия този триъгълник, триъгълника W I N след транслацията, но виждаш, че всяка точка се е изместила с шест надясно, шест надясно и три надолу. Тази точка тук, шест надясно ще те отведе, да видим, тя е при едно и половина сега. Нейната координата Х е едно и половина. Новата й координата Х е седем и половина, така че нейната координата Х се е увеличила с шест, и старата й координата Y или първоначалната координата Y беше шест, а сега при образа, съответната координата Y е три. Изместихме я надолу с три. Виждаме, че това става с всяка точка тук и сме готови.