Основно съдържание

Обем и лице на повърхнина

Упражнения
Развивки на многостенОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на лице на повърхнина чрез събиране на лицата на стенитеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на лице на повърхнина с развивкиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Лица на повърхниниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за лице на повърхнинаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за обем и лице на повърхниниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Обем на цилиндърОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Обем на конусОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Обем на кълбоОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за обем на цилиндър, кълбо и конус Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Обемът и лицето на повърхността ни помагат да измерваме големината на обемни (3D) обекти. Ще започнем с обем и лице на повърхност на правоъгълни призми. След това ще се захванем с по-сложни фигури като конуси и сфери.