Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:3:34

Лице на повърхнина с помощта на развивка: триъгълна призма