Текущ час:0:00Обща продължителност:4:00

Използвай Питагоровата теорема, за да намериш лицето на равнобедрен триъгълник