Упражнения

Намери ъглите на триъгълник Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Намери ъглите в равнобедрен триъгълникОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на мерките на ъглите между пресичащи се правиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на мерки на ъгли с помощта на триъгълнициОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Класифициране на фигури и решаване на геометрични задачи, като използваме познанията си за свойствата на фигурите.