Основно съдържание
Упражнения
Сравни фигуритеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Назови имената на фигурите - 3Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Назови имената на фигурите - 4Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Упражнения
Намери ъглите на триъгълник Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Намери ъглите в равнобедрен триъгълникОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Намиране на мерките на ъглите между пресичащи се правиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Намиране на мерки на ъгли с помощта на триъгълнициОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
0/100 точки
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1600 точки за майсторство!

За този урок

Класифициране на фигури и решаване на геометрични задачи, като използваме познанията си за свойствата на фигурите.