Основно съдържание
Преговори начините за определяне на видовете триъгълници според дължината на страните и ъглите им. Упражни определянето на вида на триъгълниците.