Основно съдържание
Преговори понятието многоъгълник и имената на многоъгълници с до 8 страни. После реши няколко упражнения.