Основно съдържание
Систематизиране на четириъгълници, включително правоъгълници, ромбове и квадрати.