Основно съдържание

Прави ъгли във фигури (неофициално определение)

Разпознаване на правите ъгли във фигури.