Основно съдържание

Намери ъглите в равнобедрен триъгълник