Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:28

Сборът на ъглите в триъгълник е 180° - доказателство