If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Симетрия. Преговор.

Преговори знанията си за симетрични фигури и оси на симетрия.  След това се опитай да решиш няколко задачи.

Ос на симетрия

start color #1fab54, start text, О, с, space, н, а, space, с, и, м, е, т, р, и, я, end text, end color #1fab54 се нарича такава права, по която може да сгънем фигурата и двете получени половини да съвпаднат напълно.
Пример:
Когато с права start color #1fab54, A, end color #1fab54 разделим фигурата, се получават две части, които са взаимно огледални:
Равнобедрен триъгълник с права, означена като А, която преминава през върха между двете бедра и през центъра на третата страна.
Правата start color #1fab54, A, end color #1fab54 е ос на симетрия.
Искаш ли да научиш повече за осите на симетрия? Виж това видео.

Симетрични фигури

Фигурите са start color #aa87ff, start text, с, и, м, е, т, р, и, ч, н, и, end text, end color #aa87ff, когато притежават поне една start color #1fab54, start text, о, с, space, н, а, space, с, и, м, е, т, р, и, я, end text, end color #1fab54.
Пример:
Тази фигура е start color #aa87ff, start text, с, и, м, е, т, и, ч, н, а, end text, end color #aa87ff:
Фигура с пет страни с равни дължини и ъгли, които също са равни помежду си.
Защото може да се начертае поне една права, която да е start color #1fab54, start text, о, с, space, н, а, space, с, и, м, е, т, р, и, я, end text, end color #1fab54 на фигурата:
Същата фигура с пет страни с пет оси на симетрия, всяка от които разполовява съответната страна през центъра.
Искаш ли да научиш повече за симетричните фигури? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Коя права е ос на симетрия за фигурата по-долу?
Избери всички правилни отговори:
Фигура с четири страни, в която лявата и дясната вертикални страни са успоредни, но горната и долната страна не са успоредни. Дясната страна е по-дълга от лявата страна. Горната страна се издига нагоре отдясно, а долната страна се понижава отдясно. Фигурата е разделена от три прави, означена като А, В и С. Права А е хоризонтална и разделя фигурата на горна и долна половина по такъв начин, че при сгъване те съвпадат. Правата В разделя фигурата на лява и дясна част, но при сгъване по нея двете части не съвпадат. Правата С преминава през горния ляв ъгъл и долния десен ъгъл, но не разделя фигурата на две еднакви части.

Искаш ли да се опиташ да решиш други подобни задачи? Виж тези упражнения:
Разпознаване на оси на симетрия и симетрични фигури
Чертане на оси на симетрия и симетрични фигури

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.