Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Радиус, диаметър и дължина

Научи зависимостта между радиуса, диаметъра и дължината на дадена окръжност.

Какво е окръжност?

Всички сме виждали окръжности. Те имат тази съвършено кръгла форма, което ги прави идеални за въртене на обръч!
Всяка окръжност има център, който е точка, която се намира точно в... ами... в центъра на окръжността. Окръжността е фигура, при която разстоянието от центъра до линията на самата окръжност е винаги еднакво:
Може и преди да ти се е струвало така, но наистина разстоянието от центъра на окръжността до всяка една точка по самата окръжност е абсолютно еднакво.

Радиус на окръжността

Това разстояние се нарича радиус на окръжността.
Коя от отсечките в окръжността по-долу е радиус?
Избери всички правилни отговори:

Диаметър на окръжността

Диаметърът е дължината на отсечката, която минава през центъра и съединява две противоположни точки от самата окръжност.
Коя от отсечките в окръжността по-долу е диаметър?
Избери всички правилни отговори:

Забележи, че диаметърът в действителност се състои от два радиуса:
Следователно диаметърът d на една окръжност е два пъти нейния радиус r:
d=2r
Намери диаметъра на окръжността, показана по-долу.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
единици

Намери радиуса на окръжността, показана по-долу.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
единици

Дължина на окръжност

Дължината на окръжността е дължината на линията ѝ (нейният периметър!):
Тук имаме две окръжности, като са означени дължините и диаметрите им:
Нека разгледаме отношението между дължината и диаметъра на всяка от окръжностите:
Окръжност 1Окръжност 2
ДължинаДиаметър:3,141591=3,141596,283182=3,14159
Невероятно! Отношението на дължината C и диаметъра d и за двете окръжности е 3,14159
Cd=3,14159
Оказва се, че това важи за всички окръжности, което прави числото 3,14159 едно от най-важните числа в цялата математика! Наричаме това число "пи" (на англ. "пай", съвсем като десерта!) и му даваме собствен символ π.
Cd=π
Умножаването на двете страни на формулата по d ни дава
C=πd,
което ни позволява да намерим дължината C на всяка окръжност, стига да знаем диаметъра ѝ d.

Използване на формулата C=πd

Нека намерим дължината на тази окръжност
Диаметърът е 10, така че можем да заместим d=10 във формулата C=πd:
C=πd
C=π10
C=10π
Това е! Можем просто да оставим отговора си по този начин, що се отнася до π. Следователно дължината на окръжността е 10π единици.
Твой ред е да опиташ!
Намери дължината на окръжността, показана по-долу.
Въведи точен отговор за π.
единици

Задача с повишена трудност

Намери дължината на дъгата на полуокръжността.
Въведи точен отговор за π.
единици

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

 • Аватар female robot ada style за потребителя mimmich11
  Отсечките се означават с две големи букви или с една малка буква.
  (2 гласа)
  Аватар Default Khan Academy avatar за потребителя
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.