If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:31

Определяне на съответните части на мащабираните копия

Видео транскрипция

В условието е дадено, че фигура 2 е мащабирано копие на фигура 1. Можем да потвърдим това, като сравним съответните страни. Съответни страни са страните, които заемат едно и също място в дадените фигури, те изпълняват една и съща роля в тях, дори когато фигурите са мащабирани копия една на друга, дори когато размерите им са различни. Например, ако искаме да сравним страната ЕА ето тук, изглежда че тя е съответна на страната ОР. Дължината на ЕА е 3 единици, а дължината на ОР е едно, две, три, четири, пет, шест единици. За да имаме мащабирано копие, мащабиращият коефициент... колко е той, за да получим от съответната страна на фигура 1 съответстващата ѝ страна във фигура 2 – коефициентът трябва да бъде 2. Значи тук имаме по две. Да отговорим на зададените ни въпроси, а после можем да проверим, че това е мащабирано копие. Коя точка от фигура 1 съответства на точка Q от фигура 2? Постави видеото на пауза и виж дали можеш да определиш това. Точка Q от чертеж 2 се намира ето тук, значи коя е съответната ѝ точка от фигура 1? Тя трябва да изпълнява същата роля. Трябва да се намира на същата съответна позиция. Изглежда, че това е тази точка ето тук, точка В, която се намира на същата съответна позиция. Значи точка В съответства на точка Q от фигура 2. "Определи страната от фигура 2, която съотвества на страната DC от фигура 1." Постави отново видеото на пауза и опитай да определиш това. Отсечка DC във фигура 1 е ето тази, и може би веднага забелязваш, че страната, която има същото положение във фигура 2 е тази страна ето тук. Това е страната NM. Ще я оцветя, за да е сигурно, че посочваме тази страна. Можем още веднъж да проверим коефициента на мащабиране, за да сме сигурни, че това е мащабирано копие. За да бъдат съответни помежду си тези две страни, и за да бъдат мащабирани копия една на друга – DC има дължина една, две, три, четири единици. NM e с дължина една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем единици. Още веднъж потвърдихме, че коефициентът на мащабиране е равен на 2.