If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на съответните части на мащабираните копия

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В условието е дадено, че фигура 2 е мащабирано копие на фигура 1. Можем да потвърдим това, като сравним съответните страни. Съответни страни са страните, които заемат едно и също място в дадените фигури, те изпълняват една и съща роля в тях, дори когато фигурите са мащабирани копия една на друга, дори когато размерите им са различни. Например, ако искаме да сравним страната ЕА ето тук, изглежда че тя е съответна на страната ОР. Дължината на ЕА е 3 единици, а дължината на ОР е едно, две, три, четири, пет, шест единици. За да имаме мащабирано копие, мащабиращият коефициент... колко е той, за да получим от съответната страна на фигура 1 съответстващата ѝ страна във фигура 2 – коефициентът трябва да бъде 2. Значи тук имаме по две. Да отговорим на зададените ни въпроси, а после можем да проверим, че това е мащабирано копие. Коя точка от фигура 1 съответства на точка Q от фигура 2? Постави видеото на пауза и виж дали можеш да определиш това. Точка Q от чертеж 2 се намира ето тук, значи коя е съответната ѝ точка от фигура 1? Тя трябва да изпълнява същата роля. Трябва да се намира на същата съответна позиция. Изглежда, че това е тази точка ето тук, точка В, която се намира на същата съответна позиция. Значи точка В съответства на точка Q от фигура 2. "Определи страната от фигура 2, която съотвества на страната DC от фигура 1." Постави отново видеото на пауза и опитай да определиш това. Отсечка DC във фигура 1 е ето тази, и може би веднага забелязваш, че страната, която има същото положение във фигура 2 е тази страна ето тук. Това е страната NM. Ще я оцветя, за да е сигурно, че посочваме тази страна. Можем още веднъж да проверим коефициента на мащабиране, за да сме сигурни, че това е мащабирано копие. За да бъдат съответни помежду си тези две страни, и за да бъдат мащабирани копия една на друга – DC има дължина една, две, три, четири единици. NM e с дължина една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем единици. Още веднъж потвърдихме, че коефициентът на мащабиране е равен на 2.