Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Преобразуване на мерни единици: метрични единици за дължина

Научи се да подреждаш 1 дециметър, 13 метра, 15 000 милиметра и 1900 сантиметра от най-малкото към най-голямото.  Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Имаме задачата да подредим следните мерки от най-малката към най-голямата. Имаме мерките, които са различни единици. Това е в декаметри, след това имаме метри, после е ред на милиметрите, и накрая сантиметрите. Начинът, по който ще се справя, е да се опитам да ги превърна в еднакви единици, може би метри, след което да ги сравня всичките в метри. Нека го направим. Това е копие на този същия екран, който видяхме там. Така че нека превърнем всички мерки в метри. Първата, която имаме тук е един декаметър. Трябва да си припомним какво означава "дека-". "Дека-" е равно на 10 метра. И всъщност нека добавя още една, за да знаем всички различни представки, които можем да имаме. Тук представката е "дека-". Имаме още "хекто-", което се равнява на 100. Ред е на "кило-", което е 1000. И следва, разбира се, имаме само метри, където няма да има представки. Това ще е равно на 1, ако не е налице представка пред думата "метър". След това, ако имаме 1/10 от метъра, то е дециметър, т.е. 1/10. Ред е на "санти-", което е 1/100. И след това имаме "мили-", което е 1/1 000. И нека използваме тази информация тук, за да намерим по колко метра са всички тези мерки. Така, един декаметър - видяхме, че "дека-" означава 10. Което е 1 път по 10 метра. А това ще бъде равно на 10 метра. Това тук е 10 метра. Това вече е записано в метри. Това са 13 метра. След това имаме 15 000 милиметра, но "мили-" означава 1/1000, така че това е равно на 15 000 по 1/1 000 от метъра. И всеки милиметър е 1/1000 от метъра. Можем да разглеждаме това, като вместо тук да пишем "мили-", съм написал 1/1000. Да, 15 000 по 1/1000 ще бъде равно на 15. Така че това ще са 15 метра. Имаме 15 метра. Друг начин да разсъждаваме за това е, че 1000 милиметра са равни на 1 метър. И нека разделим това на групи по 1000. Е, това буквално са 15 групи по 1000. Имаме 15 групи по 1000 милиметра, така че това ще бъде равно на 15 метра. И накрая имаме 1900 сантиметра. Т.е. 1900, вместо да записваме "санти-", ще запиша 1/100 от метъра. И 1900 по 1/100 е 19, така че това е равно на 19 метра. Друг начин, по който да разсъждаваме, е това да са 19 групи по 100 сантиметра, а 100 сантиметра са равни на 1 метър. Тук имаме 19 метра. И нека се върнем на задачата. Нека си припомним. Това тук са 10 метра. Това са 13 метра, така че 10, 13. Това тук бяха 15 метра, а тук 19 метра. Всъщност редът, в който са ни дадени... Очевидно можем да разменим нещата, ако искаме. Но редът, в който вече са ни ги дали, беше от най-малкото към най-голямото. Това са 10 метра, 13 метра, 15 метра и 19 метра.