If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Метрични единици за дължина (мм, см, м и км). Преговор.

Преговори колко е дължината на милиметъра, на сантиметъра, на метъра и на километъра и как да преминаваш между тях.  След това се опитай да решиш няколко задачи.

Обобщение на мерните единици за разстояние

КилометърМетърСантиметърМилиметър
start color #e07d10, 1, end color #e07d101000100, space, 0001, space, 000, space, 000
start fraction, 1, divided by, 1000, end fractionstart color #e07d10, 1, end color #e07d101001000
start fraction, 1, divided by, 100, space, 000, end fractionstart fraction, 1, divided by, 100, end fractionstart color #e07d10, 1, end color #e07d1010

Какво е разстояние?

Разстоянието показва колко е дължината. Например дължината на един път измерваме с мерни единици за разстояние.
В метричната система за мерките най-често срещаните единици за разстояние са милиметри, сантиметри, метри и километри.

Колко големи са мерните единици за разстояние?

Дебелината на един кламер е около 1 милиметър.
Широчината на един нокът е около 1 сантиметър.
Дължината на една китара е около 1 метър.
Един километър е равен на 1000 метра. Това е малко повече от половин миля.
Искаш да научиш повече за мерните единици за разстояние? Виж това видео.

Упражнения 1: Оценяване на разстоянието

Задача 1A
  • Електричен ток
Определи най-подходящата единица, с която да се измери разстоянието от Ню Йорк до Калифорния.
Избери един отговор:

Искаш да се пробваш с повече задачи като тази? Виж това упражнение.

Преобразуване на по-големи мерни единици в по-малки мерни единици

1, start text, space, с, а, н, т, и, м, е, т, ъ, р, end text, equals, start color #1fab54, 10, end color #1fab54, start text, space, м, и, л, и, м, е, т, р, а, end text
1, start text, space, м, е, т, ъ, р, end text, equals, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, start text, space, с, а, н, т, и, м, е, т, р, а, end text
1, start text, space, м, е, т, ъ, р, end text, equals, start color #1fab54, 1000, end color #1fab54, start text, space, м, и, л, и, м, е, т, р, а, end text
1, start text, space, к, и, л, о, м, е, т, ъ, р, end text, equals, start color #1fab54, 1000, end color #1fab54, start text, space, м, е, т, р, а, end text
За да превърнем по-големи мерни единици в по-малки мерни единици, умножаваме броя по-големи единици по зеления коефициент за превръщане за съответната по-малка единица.
Пример: Превръщане на метри в сантиметри:
1, start text, space, м, е, т, ъ, р, end text, equals, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, start text, space, с, а, н, т, и, м, е, т, р, а, end text
start color #11accd, 11, end color #11accd, start text, space, м, е, т, р, а, end text, equals, start color #11accd, 11, end color #11accd, dot, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, equals, start color #11accd, 11, end color #11accd, start color #1fab54, 00, end color #1fab54, start text, space, с, а, н, т, и, м, е, т, р, а, end text

Превръщане на по-малки мерни единици в по-големи мерни единици

1, start text, space, м, и, л, и, м, е, т, ъ, р, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 10, end color #7854ab, end fraction, start text, space, с, а, н, т, и, м, е, т, ъ, р, end text
1, start text, space, с, е, н, т, и, м, е, т, ъ, р, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 100, end color #7854ab, end fraction, start text, space, м, е, т, р, а, end text
1, start text, space, м, е, т, ъ, р, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 1000, end color #7854ab, end fraction, start text, space, к, и, л, о, м, е, т, ъ, р, end text
За да превърнем по-малки мерни единици в по-големи, разделяме броя по-малки единици на виолетовия коефициент на превръщане за съответните по-големи единици.
Пример: Превръщане на метри в километри:
1, start text, space, м, е, т, ъ, р, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 1000, end color #7854ab, end fraction, start text, space, к, и, л, о, м, е, т, ъ, р, end text
start color #ca337c, 7, end color #ca337c, start text, space, м, end text, equals, start fraction, start color #ca337c, 7, end color #ca337c, divided by, start color #7854ab, 1000, end color #7854ab, end fraction, equals, start color #ca337c, 7, end color #ca337c, colon, start color #7854ab, 1000, end color #7854ab, equals, start color #11accd, 0, comma, 007, end color #11accd, start text, space, к, м, end text
Искаш да научиш повече за преобразуването на мерни единици за разстояние? Виж това видео.

Упражнениe 2: Преобразуване на мерни единици за разстояние

Упражнение 2A
  • Електричен ток
Превърни.
5 метра equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
милиметра

Искаш да се пробваш с повече задачи като тази? Виж тези упражнения:
Превърни по-големи мерни единици в по-малки мерни единици
Преобразуване на мерни единици

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.