If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Метрични единици за дължина (мм, см, м и км). Преговор.

Преговори колко е дължината на милиметъра, на сантиметъра, на метъра и на километъра и как да преминаваш между тях.  След това се опитай да решиш няколко задачи.

Обобщение на мерните единици за разстояние

КилометърМетърСантиметърМилиметър
11000100 0001 000 000
1100011001000
1100 0001100110

Какво е разстояние?

Разстоянието показва колко е дължината. Например дължината на един път измерваме с мерни единици за разстояние.
В метричната система за мерките най-често срещаните единици за разстояние са милиметри, сантиметри, метри и километри.

Колко големи са мерните единици за разстояние?

Дебелината на един кламер е около 1 милиметър.
Широчината на един нокът е около 1 сантиметър.
Дължината на една китара е около 1 метър.
Един километър е равен на 1000 метра. Това е малко повече от половин миля.
Искаш да научиш повече за мерните единици за разстояние? Виж това видео.

Упражнения 1: Оценяване на разстоянието

Задача 1A
Определи най-подходящата единица, с която да се измери разстоянието от Ню Йорк до Калифорния.
Избери един отговор:

Искаш да се пробваш с повече задачи като тази? Виж това упражнение.

Преобразуване на по-големи мерни единици в по-малки мерни единици

1 сантиметър=10 милиметра
1 метър=100 сантиметра
1 метър=1000 милиметра
1 километър=1000 метра
За да превърнем по-големи мерни единици в по-малки мерни единици, умножаваме броя по-големи единици по зеления коефициент за превръщане за съответната по-малка единица.
Пример: Превръщане на метри в сантиметри:
1 метър=100 сантиметра
11 метра=11100=1100 сантиметра

Превръщане на по-малки мерни единици в по-големи мерни единици

1 милиметър=110 сантиметър
1 сентиметър=1100 метра
1 метър=11000 километър
За да превърнем по-малки мерни единици в по-големи, разделяме броя по-малки единици на виолетовия коефициент на превръщане за съответните по-големи единици.
Пример: Превръщане на метри в километри:
1 метър=11000 километър
7 м=71000=7:1000=0,007 км
Искаш да научиш повече за преобразуването на мерни единици за разстояние? Виж това видео.

Упражнениe 2: Преобразуване на мерни единици за разстояние

Упражнение 2A
Превърни.
5 метра =
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
милиметра

Искаш да се пробваш с повече задачи като тази? Виж тези упражнения:
Превърни по-големи мерни единици в по-малки мерни единици
Преобразуване на мерни единици

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.