If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на мерни единици за обем (литри и милилитри)

Преговори колко е обемът на един литър и на един милилитър и как да превръщаш едната мерна единица в другата.  След това се опитай да решиш няколко задачи.

Мерни единици за обем

Обемът измерва вместимостта. Например обемът на една купа е големината на пространството, което се съдържа в купата или например колко вода е необходима, за да се запълни купата.
В метричната система за измерване най-употребяваните единици за обем са литри и милилитри.

Колко е един милилитър?

Една дъждавна капка съдържа около 1 милилитър течност:
Дъждовна капка.

Колко е един литър?

Тази бутилка побира около 1 литър течност:
Бутилка с течност.
Искаш да научиш повече за мерните единици за обем? Виж това видео.
Задача 1A
  • Електричен ток
Определи коя е най-подходящата единица за измерване на обема на съседския плувен басейн.
Избери един отговор:

Искаш да се пробваш повече задачи като тази? Виж това упражнение.

Превръщане на литри в милилитри

start color #11accd, 1, end color #11accd, start text, space, л, и, т, ъ, р, end text, equals, start color #1fab54, 1000, end color #1fab54, start text, space, м, и, л, и, л, и, т, р, а, end text
За да превърнем start text, л, и, т, р, и, end text в start text, м, и, л, и, л, и, т, р, и, end text, умножаваме броя start text, л, и, т, р, и, end text по start color #1fab54, 1000, end color #1fab54.
Пример:
start color #11accd, 8, end color #11accd, start text, space, л, и, т, р, а, end text, equals, start color #11accd, 8, end color #11accd, dot, start color #1fab54, 1000, end color #1fab54, equals, start color #11accd, 8, end color #11accd, start color #1fab54, 000, end color #1fab54, start text, space, м, и, л, и, л, и, т, р, а, end text

Превръщане на милилитри в литри

start color #ff00af, 1, end color #ff00af, start text, space, м, и, л, и, л, и, т, ъ, р, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 1000, end color #28ae7b, end fraction, start text, space, л, и, т, р, а, end text
За да превърнем start text, м, и, л, и, л, и, т, р, и, end text в start text, л, и, т, р, и, end text, разделяме броя start text, м, и, л, и, л, и, т, р, и, end text на start color #1fab54, 1000, end color #1fab54.
Пример:
start color #ff00af, 45, end color #ff00af, start text, space, м, л, end text, equals, start fraction, start color #ff00af, 45, end color #ff00af, divided by, start color #28ae7b, 1000, end color #28ae7b, end fraction, equals, start color #ff00af, 45, end color #ff00af, colon, start color #28ae7b, 1000, end color #28ae7b, equals, start color #6495ed, 0, comma, 045, end color #6495ed, start text, space, л, end text
Задача 2A
  • Електричен ток
Превърни.
49 литра equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
милилитра

Искаш да се пробваш с повече задачи като тази? Виж тези упражнения:
Превърни по-големи мерни единици в по-малки мерни единици
Преобразуване на мерни единици

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.