If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Математически анализ, пълно съдържание (изд. 2017)

Въведение в диференциалното смятане: Намиране на производниПроизводна като наклон на допирателна права: Намиране на производниПроизводната като моментна скорост на изменение на функцията: Намиране на производниСекущи линии: Намиране на производниПредставяне на производната на функция като граница: Намиране на производниФормално определение за производна: Намиране на производниИзползване на формалното определение за производна: Намиране на производниДиференцируемост: Намиране на производниПроизводната като функция: Намиране на производниПреглед: основи на производните: Намиране на производниОсновни правила за диференциране: Намиране на производниПравило за диференциране на степени: Намиране на производниДиференциране на функции с полиноми: Намиране на производниДиференциране на рационални функции (въведение): Намиране на производниДиференциране на ирационални функции (въведение): Намиране на производниПроизводни на функциите синус и косинус: Намиране на производниОбобщение: Основи на диференцирането: Намиране на производниПравило за диференциране на произведение от функции: Намиране на производни
Верижно правило или правило за диференциране на сложни функции: Намиране на производниДоказателство на правилото за диференциране на сложна функция (верижно правило): Намиране на производниПравило за диференциране на частно на две функции: Намиране на производниДиференциране на рационални функции: Намиране на производниДиференциране на функции с корен: Намиране на производниДиференциране на тригонометрични функции: Намиране на производниДиференциране на показателни функции: Намиране на производниДиференциране на логаритмични функции: Намиране на производниКулминация на намирането на производни: Намиране на производниВъведение към диференцирането на неявна функция: Намиране на производниНепряко диференциране (примери за напреднали): Намиране на производниДиференциране на обратни тригонометрични функции: Намиране на производниПроизводни на обратни функции: Намиране на производниНамиране на граница на функция чрез определението за производна (маскирана производна): Намиране на производниДоказателство на производните на функциите eˣ и ln(x): Намиране на производниЛогаритмично диференциране: Намиране на производниДиференциране на параметрични и векторни функции: Намиране на производниПроизводни от по-висок ред: Намиране на производниПроизводни от по-висок ред (параметрични и векторни функции): Намиране на производни