If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:43

Изпит по математически анализ (2), примерни въпроси

Видео транскрипция

Задача No 1: в момент t, частица се движи в XY равнина и е в позиция (x(t), y(t)), като х(t) и y(t) дадени. За всяко t по-голямo или равнo на 0, производната на х по отношение на t е 4t+1 производната на y по отношение на t е sin(t^2) и когато t=0, x(0)=0 и y(0)=-4 Хайде нека да направим част A. Намерете скоростта на частицата, по време t=3 и намерете вектора на ускорението на частицата при t=3. Оказва се, че всъщност, скоростта е само величина от вектора на скоростта. И така, какво в действителност представлява векторa на скоростта? Нашият вектор на скоростта като функция на времето ще бъде равeн на производната на нашата 'x' позиция като функция на времето, или може да се каже скоростта в посока 'х'