If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Намиране на относителни най-малки и най-големи стойности

Сал анализира графиките на функции, за да определи техните локални екстремални точки. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Искам да помислим за какви стойности на х тази оранжева функция тук... нека да поясня. Това е графиката на у = f(х). За какви стойности на х, като имаме няколко варианта за избор, за кои от тези стойности на х функцията f(х) достига локален максимум или локален минимум? Насърчавам те да спреш видеото на пауза и да помислиш и да прецениш дали достигаме локален максимум или локален минимум за всяко от тези х. Първо да разгледаме х = а. f(а) е ето тук. Това е f(а). Мога лесно да построя отворен интервал около а, така че f(х), ако х принадлежи на този отворен интервал, ще бъде, определено ще бъде по-малко или равно на f(а). f(х) в този интервал определено... всичките му стойности са по-ниски от f(а). Така че това ето тук, можеш да го видиш даже, това е класическа стойност на локален максимум, до който достигаме. Какво да кажем за това? Ако това тук беше попълнено, ако имахме непрекъснатост, това очевидно щеше да е минимална точка. Но това прави нещо интересно, то скача. Така че това ето тук, това е стойността на f(b). Това тук е f(b). Това е малко нелогично. Но тук мога да направя един отворен интервал около b. Мога да направя отворен интервал около b, в който стойностите на f(х), ако сме в този интервал, са по-малки или равни на f(b). Значи f(b) ето тук също е локален максимум. Какво да кажем за с? Ако това беше просто на дъното на един... ако изглеждаше като е, това е класическият локален минимум. Но в с, виж това прекъсване. Какво се случва тук? Трябва да помислим дали можем да намерим отворен интервал около с, в който f(с) е... това тук е f(с) – където f(с) е по-малко или равно на стойностите на f(х) в този отворен интервал. Да видим, в този отворен интервал, който начертах, f(х) имаме тук и тук. Изглежда, че f(х) винаги е по-голямо или равно на f(с). Така че това съгласно това определение за точка на локален минимум, това е стойност на локален минимум. Това действително е стойност на локален минимум. И сега стигаме до d. Тук използваме същите аргументи, които използвахме за b, така че в d нашата функция достига друга точка на локален максимум. И накрая стигаме до е, когато х = е, тук функцията достига до това, което можем да считаме като класическа точка на локален минимум. Лесно можем да конструираме интервал, в който за всяка стойност на х от този интервал, f(х) ще бъде по-голяма от или равна на f(е). Значи това също е локален минимум.