If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Основни правила за диференциране: работа с таблични данни

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Следващата таблица показва стойностите на функциите g и h, и техните производни g и h при x=3.
xg(x)h(x)g(x)h(x)
3  9   015   6
Дадено е, че G като G(x)=2g(x)h(x)+8.
G(3)=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi