If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Математически анализ, пълно съдържание (изд. 2017)

Курс: Математически анализ, пълно съдържание (изд. 2017) > Раздел 2

Урок 20: Верижно правило или правило за диференциране на сложна функция

Въведение в правилото за диференциране на сложни функции

Задача

start fraction, d, divided by, d, x, end fraction, open bracket, square root of, 8, x, squared, plus, 2, x, minus, 3, end square root, close bracket, equals, question mark
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?