If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Определяне на моментната скорост на изменение на една функция чрез средната скорост на изменение

Сал определя приблизително моментната скорост на един мотоциклетист. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"Таблицата показва позицията, S, на един мотоциклетист за t между 0 и 3, включително 0 и 3." Това просто казва, че t е част от интервала, или t е в интервала между 0 и 3. И виждаме това ето тук, където пропътуваното разстояние, S, бива измерено в метри и t е време в секунди. "Приеми, че мотоциклетистът ускорява по време на трисекунден период." Дават ни информацията. Това е време между 0 секунди и 3 секунди. И тук имаме съответното разстояние, което можеш да разгледаш като функция на времето. "Средната скорост за t между 1,5 и 2 е 23 метра в секунда." Тук са намерили колко е делта S върху делта t в този интервал. И са намерили, че това е било 23 метра в секунда. И можеш да се увериш в това. Промяната в S изглежда е 12,5. Промяната във времето е точка – всъщност изглежда е 11,5. Да, 11,5. Промяната във времето е 0,5. 11,5 делено на 0,5 е 23. Това е логично. И после ни казват, че средната скорост за t е между "2 и 2,5". Промяната в разстоянието върху промяната във времето, казват, че тя е 31,8 метра в секунда. И после казват: "Изчисли моментната скорост при t = 2 секунди и използвай тази стойност, за да запишеш уравнението на права, допирателна на S(t) при време t = 2." Можем да опитаме да изчислим приблизително. Можем приблизително да изчислим ъгловия коефициент на допирателната права, където t = 2 секунди, като вземем средно аритметичното на ъгловите коефициенти на допирателните между 1,5 и 2, и 2 и 2,5. За да изчислим приблизително ъгловият коефициент на допирателната ще вземем средно аритметичното на тези две степени на промяна, средно аритметичното на тези два ъглови коефициента. Нека направим това. Средно аритметичното ще е (23 + 31,8)/2. Да видим, на колко е равно това? Това е равно на 54,8/2. И на колко е равно това? Да видим. 54/2 е 27. Така че това е 27,4. Можем да използваме това за приблизително изчисление за моментната скорост на промяната за ъгловия коефициент на допирателната права. И сега трябва да намерим какво всъщност е уравнението. Те искат не само ъгловия коефициент. Това тук е ъгловият коефициент. И ни казват, че го искат във вида точка-ъглов коефициент. И ни припомнят, че t е независимата променлива. Когато поставяш нещо във вида точка-ъглов коефициент, това произлиза от определението за права. Една права винаги има постоянен ъглов коефициент. Нека си представим, че взимаме случайна точка от тази права, t – нека го запиша така – (t; S) – случайна точка на допирателната права. Ъгловият коефициент между това и тази точка винаги ще е константа (постоянен). Какъв е ъгловият коефициент между тази точка и тази точка? Промяната в S ще е S - 2 върху промяната в t, която е t минус – и, извинявай, S е S. Това понякога е объркващо. S минус 30,2 върху промяната в t, t - 2, е равно на ъгловия коефициент. Навсякъде по тази допирателна ще имаш този ъглов коефициент 27,4. И после умножаваш двете страни по t - 2 и е поставено във вид точка-ъглов коефициент. Това е същото нещо като S - 30,2 е равно на 27,4(t -2).