If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Намиране на граница на функция чрез определението за производна (маскирана производна)

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Намери limit, start subscript, h, \to, 0, end subscript, start fraction, 3, natural log, left parenthesis, e, plus, h, right parenthesis, minus, 3, natural log, left parenthesis, e, right parenthesis, divided by, h, end fraction.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?