If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Представяне на производната на функция като граница

Задача

Кое от следните е равно на f(π2) за f(x)=sin(x)?
Избери един отговор: