If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Втори производни (параметрични функции)

Задача

Крива е дефинирана с параметричните уравнения x, equals, t, squared, minus, 16 и y, equals, t, start superscript, 4, end superscript, plus, 3, t.
Изрази start fraction, d, squared, y, divided by, d, x, squared, end fraction чрез t.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?