If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Производна на обратен косинус (arccosine)

Производна на аркускосинус. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В предния урок показахме, или доказахме на себе си, че производната на обратната функция на синус от х, е равна на 1 върху квадратен корен от 1 минус х на квадрат. Това, което те насърчавам да направиш в настоящия урок, е да спреш видеото и да се опиташ да направиш същия вид доказателство за обратната функция на косинус от х. Тоест, нашата цел тук е да намерим... Търся производната спрямо х на обратната функция на косинус от х. Обратна функция на косинус от х (косинус от х на степен минус 1). На какво ще бъде равна производната? Добре, предполагам, че вече опита да решиш задачата. Нека да видим заедно решението. Точно както и предишния път, можем да запишем... нека да изберем у да е равно на този израз, т.е. у равно на косинус от х на степен минус 1. Означава същото като да заявим, че х е равно на косинус от у. Просто търся производната на двете страни на уравнението спрямо х. От лявата страна просто ще се получи 1. Просто ще се получи 1. А от дясната страна ще се получи производната на косинус от у спрямо у. Записваме минус синус от у умножено по производната на у спрямо х, която е равна на dy/dx, така че получаваме... Нека да видя...дали може да разделим двете страни на уравнението на минус синус от у. Ще се получи, че dy/dx е равно на минус 1 върху синус от у. Както видяхме и преди, това донякъде е добър резултат, но производната е изразена чрез у. Искаме да е е изразена чрез х. Знаем, че х е равно на косинус от у, така че нека да проверим дали може да запишем този израз най-долу чрез косинус у вместо синус от у. Както видяхме в предния урок, от основното тригонометрично тъждеството, косинус на квадрат от у плюс синус на квадрат от у, равно на 1. Знаем, че синус от у е равно на квадратен корен от 1 минус косинус на квадрат от у. Следователно това е равно на минус 1... Това е просто преобразуване на основното тригонометрично тъждество. Тук ще запишем 1 минус косинус... Мога да го запиша по следния начин: косинус на квадрат от у. Но ще го запиша ето така, защото ще стане малко по-ясно. А на какво е равно косинус от у? Това, разбира се, е равно на х. Следователно това е равно на минус 1 върху квадратен корен от 1 минус... Вместо да запишем косинус от у... Вместо да запишем косинус от у... Опитваме се да сменя цветовете. Вместо да запишем косинус от у, може да запишем 1 минус х. Или 1 минус х на квадрат. Ето, че я решихме. Производната спрямо х на обратната функция на косинус от х е...О, мисля, че изгубих този цвят! Ще го направя в пурпурен цвят... Това е равно на минус 1 върху квадратен корен от 1 минус х на квадрат. Това е прекрасен резултат. Това е прекрасно нещо, което да научиш. Разбира се, следва да го сравним с обратната функция, т.е. с производната на обратната на синус. Всъщност, нека да ги сравним едно до друго, и ще видим, че единствената разлика тук е знакът, така че нека да го копирам и поставя. Ще го копирам и поставя. Ще го поставя ето тук. Нека сега да ги сравним едно до друго. Търсим да намерим производната спрямо x на обратната функция на косинус. Ето тук имаме минус. Минус 1 върху квадратен корен от 1 – х^2. Ако разглеждаме производната спрямо х на обратната функция на синус, то изразът е същият, като изключим, че сега е със знак плюс.