Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Диференциране на параметрични уравнения

Задача

Крива в равнината е дефинирана с уравненията x=8e3t и y=cos(4t).
Намери dydx.
Избери един отговор: