If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Предизвикателство: правила за диференциране на произведение от функции, частно от функции и сложна функция

Задача

Ако space, space, F, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, \sec, left parenthesis, t, g, left parenthesis, 2, x, right parenthesis, right parenthesis,space, spaceкаква е стойността на space, space, F, prime, left parenthesis, 0, right parenthesis?
F, prime, left parenthesis, 0, right parenthesis, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
Заседна ли?
Заседна ли?