If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Секущи прави и средна скорост на промяна с произволни точки

Задача

Каква е средната скорост на изменение на функцията f(x)=log(x) в интервала [5;5+h]?
Избери един отговор: